A̱byiek

nok ku ngeang neet di̱ jhyi vak ma̱to, vak a̱taintuut, a̱ghyui, ku tangka̱i dyem nyiung nat dị jhyi ghyang hu
(Á̱ bwuak ndyo neet mi̱ vak A̱byia̱k)

A̱byiek ka, (ku a̱byia̱k; á̱kpa a̱ka̱byiek na) yet kyang hwa nang á̱ nok a̱ni ma̱t tyong dyem (kidee nang a̱sa̱khwot na̱ cong a̱ni, a̱ngam, vak a̱cyet ma̱to ku vak kyangcung a̱byin a̱ni) di̱ mi̱n fwun tafa ji.

a̱byiek
building, geographic location
Tafathoroughfare, architectural structure Jhyuk
Yet kapa̱gba̱ndang a̱gaat Jhyuk
Á̱ fang ma̱bridge construction Jhyuk
Model itemGolden Gate Bridge Jhyuk
MCN code7308.10.00 Jhyuk
Category for the view from the itemCategory:Views from bridges Jhyuk
A̱byia̱k Bosi̱porut mami Itambut, Turukya.

Ya̱fang

jhyuk