A̱na̱mbwon

a̱tyuba̱ng á̱nietnzwan ku a̱bamman

A̱na̱mbwon wu (á̱kpa: á̱na̱mbwon ba) yet a̱tyu a̱ ni̱ beang ma̱ng ba̱ng á̱nietnzwan ku ba̱ng mman na̱ nwaai wa a̱ni.

A̱byii̱k Bi̱ri̱ti̱n a̱ghyang a̱ nyia̱ na̱mbwon a̱banggwon
A̱na̱mbwon a̱ghyang ma̱ng a̱tyunzwan

Ya̱fang

jhyuk