A̱nan ka (a̱nyiung: a̱ni̱nan ba) yet kap a̱tyin kyang hwa (nang a̱tyin a̱ga̱fi̱p a̱ni). A̱nan kya ba̱ng a̱tyin kyang sa njhyet a̱tyin a̱kya nkyayak.

A̱ni̱nan a̱son ma̱ng a̱feang ma̱ a̱tyin a̱ga̱fi̱p a̱lulo
A̱ni̱nan ma̱ng si̱sa a̱gba̱ndang a̱tyin Araucaria heterophylla


Mi̱ á̱ga̱fi̱p ba̱ byia̱ á̱ci̱ci̱p tsot a̱sok a̱ni, a̱ni̱nan ba, bibya yet kap a̱tyin a̱ga̱fi̱p ku beang nka di̱ nwaai a̱sa̱khwot ma̱ng nkyang nok vam nwuo ma̱ng vam a̱tyin a̱ga̱fi̱p hu, a̱wot si̱ a̱hwa ni̱ beang a̱tyin a̱ga̱fi̱p ka ka̱ laai shi a̱nggang. Si̱ a̱hwa si̱ fa nyia̱ a̱nan kya saai nkyayak ma̱ng a̱sa̱khwot neet a̱byin a̱ jhyet á̱kum a̱tyin yak ku si̱ a̱kwon.

Ya̱fangJhyuk