A̱nwuat a̱tyubishyi

a̱nwuat ka nang a̱tyubishyi nghwut ma̱ng a̱nka di̱n vak kut nfwuo hu mat a̱lyiat, bwom, mai, kun, b.s.n.

A̱nwuat ka (á̱kpa: Nwunwuat hu) yet kun hwa ku ghwut neet a̱bwonu a̱tyubishyi a̱ni di̱n jen ntywei, mai, bwom ku lyiat.

a̱nwuat a̱tyubishyi
Tafaanimal vocalization Jhyuk
Yet kapcommunication system Jhyuk
Á̱ fang ma̱phonology, acoustics Jhyuk
Byia̱ za̱kwatimbre Jhyuk
Nta̱mvocal apparatus Jhyuk
Ghwang ku tyai si̱sak nang a̱nwuat a̱tyubishyi ka nfa̱k a̱ni ma̱ng cong ca̱caat zwa nkyangmami nka