A̱sa̱khwot na (fomula kemikat H2O) yet a̱ngga kemikat wa a̱ sang swuan, a̱ li ma̱ wowot, á̱ si̱ mi̱n fa̱k di̱ niaat, a̱ nwai swam, a̱ si̱ nyia̱ kpa̱mkpaan sang li, a̱ si̱ yet a̱tsatsak kap nfam a̱sa̱khwot swanta ma̱ng kap a̱jojot nkyang mi̱ nvam a̱mgba̱m nkyang nswuan (mi̱ zang hu hwa a̱ maai byii̱k a̱ kyiai ma̱ng nkyang njhyang a̱ni) a̱ swak ma̱ng shi a̱ni.[1].

Ta a̱jojot a̱sa̱khwot
A̱kpa̱u taan a̱sa̱khwot
Á̱ni̱nian mi̱ kyai tswazwa swanta ba̱ ni̱ bwuak neet di̱ yet lywei si̱ nat a̱jojot a̱sa̱khwot ji̱ va nang za a̱ni

Ya̱fangJhyuk

  1. Water Q&A: Why is water the "universal solvent"? (di̱n Shong). U.S. Department of the Interior. www.usgs.gov