A̱zwuan yet a̱ywan kya nang á̱ vwuoi ma̱ng dyang a̱ni. A̱zwuan ka beang di̱ ba̱ng a̱ta̱p a̱cyok wu mi̱ ci̱p.

A̱zwuan dyang
Germany Belt-and-Buckle-02.jpg
Subclass ofcostume accessory Jhyuk
Belt-clothing.jpg

Ya̱fangJhyuk