Fi̱ri̱ng

fam vam á̱nietbishyi ma̱ng nyám ma̱ a̱di̱di̱t

Fi̱ri̱ng hu (á̱kpa: nfi̱ri̱ng na) yet kap vam a̱tyubishyi hu, ku nyám ji̱ nwaai mman nji na a̱ni, ku ntangka̱i nyám ghyáng. Fi̱ri̱ng hu shyia̱ tsi̱tsak a̱tyin fwuo ka ma̱ng kwop a̱fa hu.

fi̱ri̱ng
Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary b18 786-0.jpg
class of anatomical entity, solitary organism subdivision type
Subclass ofsubdivision of trunk proper, particular anatomical entity Jhyuk
Connects withabdomen, shoulder, fwuo Jhyuk
NCI Thesaurus IDC25389, C12799 Jhyuk