Kwaa̱mbwat

lyuut hu á̱ maai shei a̱ni di̱n vak lyui ku vak ili̱kti̱ronik

Kwaa̱mbwat hu (á̱kpa: nkwaa̱mbwat na) yet vak kwok a̱tsatsak nkhang hwa di̱n vak lyuut ku nghwughwu, a̱wot ku byia̱ ngwat (ku pejí, nang á̱ nyia̱ ma̱ng papirut a̱ni, parchment, vellum, ku pepa) nang á̱ ba̱ng ndung á̱ si̱ kup ma̱ng a̱kup.[1]

Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza Gutenberg hu, ku yet nyiung mami nkwambwat ntsa nang á̱ lyui a̱ni ma̱ng nyap lyui hu.

Ya̱fangJhyuk

  1. IEILS, p. 41