Kywat a̱kwon hu (á̱kpa nkywat a̱ka̱kwon na), di̱n jen jhyang á̱ ka ngyei fuut a̱ni, yet kap a̱tyin a̱ga̱fi̱p hwa ku byia̱ a̱meang ma̱ng saat á̱ga̱fi̱p ba̱ ghwut ma̱ng a̱nhu a̱ni (á̱ga̱fi̱p ba̱ shyia̱ da̱ a̱ka̱u Angiospermae).

Nkywat ku susot nkywat nang susotbishyi Angiosperm swak ma̱ng sweang neet di̱ nkyangbwak nvwuon.
Khai nkywat na̱ byia̱ nok ku vwuon a̱ni mi̱ mban nvwuon ndaai á̱ga̱fi̱p vascilar nna na