Long

fwui nkyang ma̱ a̱nga̱ngak a̱ngak a̱ni; nyia̱ jini ni̱ ghwut ma̱ng sai mbeang shwai

Long yet a̱va̱vat lywei a̱ shwai ma̱ a̱gba̱gbai a̱ni a̱ ghwut ka̱ á̱ tung nkwon á̱ si̱ tyap.

Long ku shyia̱ di̱ ya a̱ta̱usa a̱ni

Ya̱fangJhyuk