Ntongjan

sot kemikat ja nang á̱ kwi nkyang ma̱ng a̱nji

Ntongjan yet nkyuo nia na̱ beang di̱ kwi nkyangkwi ku jan nkyang ya yak. Ntongjan shyiak di̱ tangka̱i nta̱m nang á̱ nnyia̱ ma̱ng á̱na a̱ni. Si̱ swuo vwuon ma̱ng si̱ kwi nkyang. Ntongjan kwi nkyang nia yet: Detergent (da̱ a̱lyem nShong) ma̱ng si̱ swuo mbeang kwi nkyangkwi nang á̱ ngyei sabulu ji a̱ni.

Lipid micelle (di̱n Shong)

Ya̱fangJhyuk