Si̱tet muna̱pyia̱

Si̱tet muna̱pyia̱ (ku A̱byin muna̱pyia̱) wa yet si̱tet a̱wa wa nang á̱ nyia̱ tyok tazwa nggu á ngyei vam nyiung hwa a̱ni da̱nang a̱gwomna̱ti a̱ka̱wa̱tyia̱ ba, bibya byia̱ cet hu ku swak si̱ kuzang a̱ni. A̱yaasi̱tet muna̱pyia̱ nvwuon ma̱ng á̱si̱ mundundung, nang á̱ ma ngyei a̱yaasi̱tet mundundung a̱ni.

Ta̱si̱la Bibyin Muna̱pyia̱ (A̱sa̱khwot bula) ma̱ng Bibyin Mundundung (A̱sa̱khwot a̱shyim a̱kwop)
Vak tung ndung ku ka̱u nfam-a̱byin

Ya̱fangJhyuk