Zwak

a̱junjung nyam a̱ kwang a̱byin a̱ni

Zwak ji (á̱kpa: zwák ji) yet nyam ja ji̱ kwang a̱byin a̱ni. Ji̱ li junjung ji̱ si̱ kwang ma̱ a̱fa, a̱nia wa a̱cyet nggu ka.

Nta̱ngka̱i zwák nvwuon

Zwak yet tangka̱i a̱ka̱tuk nyam hwa, ku byia̱ a̱nyung ka̱ nnyuai a̱ni á̱ ngyei ta̱kpa a̱ni. Zwak byia̱ a̱myia̱ gu koot ka̱ ji̱ map a̱yin a̱ni, ka̱ wot na̱ hyat a̱tyubishyi.

Zwák vwuon neet da̱ a̱vwuo a̱nyiung naat da̱ a̱vwuo a̱ghyang, ji̱ si̱ ka nvwuon di̱ yet a̱ka̱tuk. Kidee zwak ja yet tswup kyai.

Ya̱fangJhyuk