A̱gbaat yet kyang myian hwa nang á̱ nyia̱ ma̱ng lyem, a̱ka̱tako ku tswam a̱ni nang á̱ khat nda ku á̱ fwun tazwa nggu a̱ni.

A̱swang mi̱ Detmold Open-air Museum ka̱ byia̱ a̱gbaat a̱ni

Ya̱fangJhyuk