Byin Yesu

byin A̱tyusan hu

Á̱ wa ka̱n tyai Byin Yesu, byin Kristi, na̱tivi̱ti Yesu ku na̱tivi̱ti Kristi mami A̱ka̱sham Nkhang Kpa̱m A̱lyiat A̱gwaza na nang mi̱ Luka ma̱ng Matyu. Nkhang a̱feang na si̱ shim nyia̱ á̱ ku mbyin Yesu mi̱ Ba̱italami mi̱ Yahuda, a̱wot a̱yang nggu wu, Ma̱ryamu ku yet a̱sak a̱tyu nang á̱ ku ngyei Isuu a̱ yet a̱ka̱mbwon A̱gwam Da̱wuda wa a̱ni, a̱wot da̱ nggu, a̱ si̱ nwai yet a̱tyia̱ mbyin nggwon ka. Ma, byin nka hu yet nyia̱ A̱gwaza ja. Á̱nietbyia̱lyen ma̱ a̱di̱di̱t a̱fwun ba̱ nyia̱ nkhang nani nang á̱ ku kwok tazwa byin hu nwai shyia̱ nkhang gbangbang nang á̱ lyen a̱ni, si̱sak nang á̱ shyia̱ di̱ kyiai ma̱ng tyiet nna di̱ tat-a̱pyia̱ lyen A̱gwaza a̱ni a̱wot ba̱ si̱ neap á̱ghyi nkhang a̱feang na̱ nwai tai a̱ghyang a̱ni. A̱wot ma̱ a̱di̱di̱t á̱ghyang si̱ nwuan bwoi nkhang na nang kyang feang hwa a̱ni, ma̱nang á̱ ku ntsa lyuut a̱ka̱sham nkhang na nang lyuut tyiet di̱ tat-a̱pyia̱ lyen A̱gwaza hwa a̱ni di̱ mi̱n tat njen naat mbwuot nkyang na a̱ni.

Byin Yesu
occurrence, Bible story, parturition, artistic theme
Yet kapchronology of Jesus, Joyful Mysteries Jhyuk
Kpaat1 Zwat Jhyiung 1406 Jhyuk
Khwi ku nwuan-ta̱cya̱Khwikristi Jhyuk
Feast dayKisi̱mat Jhyuk
Depicted byLa̱p A̱nu Fai, Nativity of Jesus in art Jhyuk

Ya̱fang

jhyuk