A̱tuk La̱ra̱ba
28
Zwat Sweang
2024

Da̱ zi̱ yan myim ma̱ng a̱ghyang la! jhyuk

Foo! Á̱ ngyei nung Camy, á̱ ku byin nung n si̱ ndaai shi ma̱ a̱byin Naijeriya. Gbangbang n ku swan a̱ka̱vwuo vwuon ma̱ a̱byin ka a̱wot n si̱ fi̱k nkyang ma̱ a̱di̱di̱t tazwa lili a̱ka̱vwuo a̱byin hu ma̱ng á̱niet nka ba.

Li̱lan ghyáng jhyuk