Si̱tet Benuwe

si̱tet ma̱ a̱byin Naijeriya

Si̱tet Benuwe yet jhyiung ja mami sí̱tet fam-a̱byin Fam A̱ka̱wa̱tyia̱ Naijeriya ba ji̱ shyia̱ ma̱ng shi á̱niet kpa̱mkpaan ma̱ng 4,253,641 mi̱ sa̱nsut a̱lyia̱ 2006 ji. Á̱ ku bwuo a̱lyoot si̱tet ka neet a̱lyoot A̱ghyui Benuwe kikya ka̱ yet a̱feang ma̱ng shi a̱ni mami Naijeriya. Si̱tet ji byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng a̱yaasi̱tet Na̱sa̱rawa di̱ fam a̱za hu, Ta̱raba di̱ fam a̱tyin hu, Kogi di̱ fam jenshyung hu, Inugu di̱ fam a̱tak-jenshyung hu, A̱bonyi ma̱ng Ki̱rosi̱riva di̱ fam a̱tak hu, a̱wot a̱ si̱ byia̱ gak ma̱ng a̱byin Kemerun di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu. A̱keangtung nggu kya yet Makodi. Nnwap na̱ swak ma̱ng shi á̱niet nia yet Zi̱ya, Idoma, Igede ma̱ng A̱tulo.

Si̱tet Benuwe
si̱tet Naijeriya
Kpaat3 Zwat Sweang 1976 Jhyuk
A̱lyoot da̱nianA̱ghyui Benuwe Jhyuk
A̱byinNaijeriya Jhyuk
A̱keangtungMakurdi Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam tyok a̱byinNaijeriya Jhyuk
Shyia̱ di̱ fam jenUTC+01:00 Jhyuk
Coordinate location7°20′0″N 8°45′0″E Jhyuk
Ofit wu nang a̱kwak a̱son a̱gwomna̱ti wu ba̱ng a̱niGovernor of Benue State Jhyuk
Sa a̱pyia̱ a̱gwomna̱tiexecutive council of Benue State Jhyuk
Sa kpa cam a̱byinBenue State House of Assembly Jhyuk
Replaced bySi̱tet Kogi Jhyuk
Ci̱tSi̱tet Benuwe-Pi̱lato Jhyuk
Official websitehttps://www.benuestate.gov.ng/ Jhyuk
Map
A̱vwuo ka nang Si̱tet Benuwe nshyia̱ a̱ni mami Naijeriya
Ghwughwu a̱keang Makodi ku tyai a̱byia̱k A̱ghyui Benuwe ka a̱ni
Kwamam ma̱ A̱ghyui Benuwe

Ya̱fang

jhyuk