Si̱tet Legwot (A̱ghwangkpang: Ìpínlẹ̀ Èkó; nang ma̱ a̱di̱di̱t sii ngyei Legwot a̱ni) yet si̱tet ja ji̱ shyia̱ di̱ fam a̱tak-jenshyung a̱byin Naijeriya hu a̱ni. Mami a̱yaasi̱tet 36 ma̱ a̱byin ka, jija si̱ yet a̱gba̱ndang a̱ swak wu di̱ fam shi á̱niet ma̱ng á̱niet ba̱ swak miliyon 15 a̱ni, a̱wot ji̱ si̱ ka ngyet a̱da̱dei a̱ swak ka di̱ fam shi kyai a̱byin.[1]

Tyiang a̱toot shi Si̱tet Legwot
A̱timi Si̱tet Legwot
A̱vwuo ka nang Si̱tet Legwot nshyia̱ a̱ni mami Naijeriya

Ya̱fang

jhyuk
  1. Lagos State, Nigeria Archived 2021-11-03 at the Wayback Machine.