Li̱biya

a̱byin di̱ fam-a̱byin Afrika Afrika

Si̱tet Li̱biya
دولة ليبيا, Dawlat Lībiyā (La̱ra̱ba)

A̱keangtung Ti̱ripoli
Shi kyai 1 759 541 km²
Shi á̱niet 6 992 701 ab. (2021)

A̱byin Li̱biya (La̱ra̱ba: ليبيا, Lībiyā; Shong: Libya /ˈlɪbiə/) á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti ka nang Si̱tet Li̱biya wu (La̱ra̱ba: دولة ليبيا, Dawlat Lībiyā; Shong: State of Libya)[1], yet a̱byin kya di̱ fam a̱byin Maghreb hu ma̱ A̱za Afrika. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng Kyai A̱sa̱khwot Meditaroniya hu, Ma̱sa̱r, Sudan, Caad, Ni̱njer, Aljiriya ma̱ng Tunisiya. Ka̱ byia̱ nfam-a̱byin a̱tat neet di̱n jen gbangbang: Ti̱ripolitaniya, Fezan ma̱ng Si̱rinaika. Ma̱ng shi kyai a̱byin kpa̱mkpaan met a̱ma̱ntaa̱naai 700,000 (kilomita a̱ma̱ntaa̱naai miliyon 1.8) a̱ni, a̱byin Li̱biya kya yet a̱byin a̱naai ka̱ swak ma̱ng shi kyai a̱byin mami Afrika ma̱ng a̱byin 16 mi̱ swanta hu[2] A̱byin Li̱biya kya yet 10 ka̱ swak mi̱ shi hya̱u a̱fan nang á̱ ku shim a̱cucuk tazwa nhu a̱ni a̱si̱ kuzang a̱byin mi̱ swanta hu.[3] A̱keangtung nka ka, Ti̱ripoli, nshyia̱ di̱ fam a̱byin jenshyung a̱byin Li̱biya ka̱ si̱ yet mali á̱niet miliyon a̱tat mami á̱niet miliyon a̱natat a̱mgba̱m a̱byin Li̱biya ka.[4]

Ya̱fang

jhyuk
  1. "Member States" (di̱n Shong). United Nations. "On 22 December 2017, the Permanent Mission of Libya to the United Nations formally notified the United Nations that the government is changing the official name of Libya to ‘State of Libya.’"
  2. "Demographic Yearbook (3) Pop., Rate of Pop. Increase, Surface Area & Density" (di̱n Shong) [PDF]. United Nations Statistics Division.
  3. "World proven crude oil reserves by country, 1980–2004" (di̱n Shong). Opec.org.
  4. "Libya Demographics Profile 2014" (di̱n Shong). Indexmundi.com, 30 Zwat A̱taa 2015.

A̱ka̱fwuop nta

jhyuk