Sira Lyon

a̱byin di̱ fam-a̱byin Jenshyung Frika

Ri̱pobi̱lik Sira Lyon
Republic of Sierra Leone (Shong)

A̱keangtung Freetown
Shi kyai 71,740 km²
Shi á̱niet 8,059,155 ab. (2015)

A̱bwom a̱byin: national_anthem = "High We Exalt Thee, Realm of the Free" ("Tswazwa-tswazwa Zi̱ Ja̱u Ang, Tyok Mba Ba̱ Yet A̱sa̱t Hu")

A̱byin Sira Lyon (Shong: Sierra Leone /siˌɛrə liˈoʊn(i)/, ku TM: /siˌɛərə -/, MS: /ˌsɪərə -/), á̱ lyen ma̱ng a̱lyoot a̱gwomna̱ti nka nang Ri̱pobi̱lik Sira Lyon wu (Shong: Republic of Sierra Leone) a̱ni, ku Salon nang á̱kum á̱niet a̱byin ka ngyei a̱ni, yet a̱byin kya di̱ fam a̱tak-jenshyung khwong kyai a̱sa̱khwot Jenshyung Afrika. Ka̱ byia̱ a̱gi̱gak ma̱ng bibyin Laibiriya di̱ fam a̱tak-a̱tyin hu ma̱ng Gini di̱ fam a̱za-a̱tyin hu. A̱byin Sira Lyon byia̱ wun ku li lili tropik hwa ma̱ng lili a̱beam ku vwuon vi̱vwuon a̱ni kyiak neet di̱ sa̱va̱na naat sóp ku la̱u byia̱ va za a̱ni, ka̱ si̱ byia̱ shi kyai a̱byin ku tat kilomita a̱ma̱ntaa̱naai 71,740 (met a̱ma̱ntaa̱naai 27,699) ma̱ng shi á̱niet ku tat 7,092,113 mi̱ di̱ sa̱nsut a̱lyia̱ 2015 ji. A̱keangtung nka ka ma̱ng a̱gba̱ndang a̱keang a̱ swak ma̱ng shi wu wa yet Freetown. Á̱ ka̱u a̱byin ka di̱ nfam tyok a̱byin nfwuon nang á̱ bu si̱ nka̱u di̱ a̱bantyok (ku a̱yaadistrik) swak ma̱ng a̱taa a̱ni. A̱byin Sira Lyon yet ri̱pobi̱lik kya di̱ kpa̱m cam a̱byin ka̱ byia̱ unicameral parliament ma̱ng a̱kwak a̱son a̱byin nang á̱niet a̱byin kya khai nggu di̱di̱r a̱ni.

Ya̱fang

jhyuk